Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

bufka
20:13
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
bufka
20:13
bufka
20:11
Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.
— jeszcze raz.
Reposted fromcorvax corvax
20:10
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazapachsiana zapachsiana
bufka
19:59
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazapachsiana zapachsiana
bufka
19:58
Książki nie dają prawdziwej ucieczki, ale mogą powstrzymać umysł, zanim sam siebie rozdrapie do krwi.
— David Mitchell
bufka
19:57
Pedro Rangel, Porto

February 18 2017

bufka
17:44
bufka
17:42
6065 2436
Reposted fromlaters laters viablacksadcat blacksadcat
bufka
17:40
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viapannalu pannalu
bufka
17:40
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapannalu pannalu

February 17 2017

bufka
21:29
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vianietutejsza nietutejsza
bufka
21:29
5285 82ba 500
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh vianietutejsza nietutejsza
21:28
0960 fe74 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viafatu fatu
bufka
21:28
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viacorvax corvax
bufka
21:26
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
bufka
21:25
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viamariposas mariposas
21:23
4153 a113
Reposted fromvesania vesania viaSundaySmile SundaySmile
bufka
21:22
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

June 29 2015

16:16
1765 41ad 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakuszii kuszii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl