Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

bufka
19:55

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
bufka
19:50
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viabrebis brebis
bufka
19:49
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viabrebis brebis

March 03 2017

bufka
21:51
Reposted fromshakeme shakeme viasanders sanders
bufka
21:51
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
bufka
21:49

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viazapachsiana zapachsiana
bufka
21:45

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianietutejsza nietutejsza
bufka
21:45
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viazapachsiana zapachsiana
bufka
21:42
0734 8253
Wasatch Mountains, this is up by Alta, Utah. Photo by Hansi Photo
Reposted fromcorvax corvax
bufka
21:41
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viakudlaty kudlaty
bufka
21:36
6920 0d16
na bank anoreksja.
21:29
21:27
bufka
21:27
bufka
21:25
Keleti pályaudvar - Budapest Keleti Railway Station
Reposted fromblackberr blackberr viasratatata sratatata

February 24 2017

bufka
20:20
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaanywaaay anywaaay
bufka
20:20
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viablacksadcat blacksadcat
bufka
20:15
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viacorvax corvax
bufka
20:13
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
bufka
20:13
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl