Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

bufka
19:45
bufka
19:45
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
19:41
7262 df2a 500
bufka
19:41
Reposted fromCin Cin viageralt geralt
19:38
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

bufka
19:36
5884 d2f4
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajojinthesun jojinthesun
bufka
19:28
Reposted fromsassenach sassenach viageralt geralt
bufka
19:28

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
19:27
I met you.
You smiled.
I froze.
I stopped looking for more.
g.m. (via wnq-writers)
bufka
19:27

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

bufka
19:25
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viageralt geralt
19:25
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

19:24
It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadrttop drttop
bufka
19:23
"... a wtedy wkracza wrzesień, ma granatowe oczy i senny uśmiech, Mona Lisa dwunastu miesięcy."


Barbara Piórkowska - Szklanka na pająki
Reposted fromamphetamine amphetamine viajojinthesun jojinthesun
bufka
19:22
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viablacksadcat blacksadcat
bufka
19:20
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek"
Reposted fromcorvax corvax
19:25
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

19:24
It’s a most distressing affliction to have a sentimental heart and a skeptical mind.
— Nagulb Mahfouz, Sugar Street
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadrttop drttop
bufka
19:23
"... a wtedy wkracza wrzesień, ma granatowe oczy i senny uśmiech, Mona Lisa dwunastu miesięcy."


Barbara Piórkowska - Szklanka na pająki
Reposted fromamphetamine amphetamine viajojinthesun jojinthesun
bufka
19:22
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viablacksadcat blacksadcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl